Odszkodowania – komu przysługują i jak się o nie ubiegać?

przez nprofit_topavanti
odszkodowania

W pracy, w podróży czy na spacerze – wypadki mogą przydarzyć się każdemu. Utrata zdrowia, a nawet życia może być podstawą do roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Co prawda pieniądze nie przywrócą zdrowia ani życia poszkodowanej osobie, ale pozwolą odzyskać koszty za leczenie, rehabilitację czy rekompensatę utraconych dochodów. Polskie prawo wymaga od osób ubiegających się o odszkodowanie udowodnienia roszczeń.

Warto uzmysłowić sobie również, że pojęcia odszkodowanie i zadośćuczynienie nie są tożsame. Przeczytaj i dowiedz się, komu przysługuje i jak ubiegać się o odszkodowanie w Gostyniu i nie tylko.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie – jakie są różnice?

Odszkodowanie to zwrot poniesionych kosztów lub wyrównanie strat poniesionych w związku z wypadkiem. Aby je otrzymać, należy koniecznie udokumentować straty bądź wydatki. Za co możesz przykładowo otrzymać odszkodowanie?

  • za zakupione leki, środki opatrunkowe – na podstawie faktur VAT,
  • za utracone zarobki – na podstawie oświadczenia wystawionego przez pracodawcę, ewentualnie – dokumentów księgowych potwierdzających dochód przed wypadkiem, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą,
  • za koszty dojazdu do lekarzy / rehabilitantów – na podstawie biletów lub faktur VAT.

Zadośćuczynienie to rekompensata za poniesiony uszczerbek na zdrowiu. Jest ona określana na podstawie opinii lekarzy orzeczników, która pozwala oszacować procenty lub punkty uszczerbku na zdrowiu. Wysokość zadośćuczynienia jest zależna od sumy punktów trwałego uszczerbku i ustalana w oparciu m.in. orzecznictwo Sądu Najwyższego w podobnych sprawach.

Kiedy możliwa jest wypłata odszkodowania i zadośćuczynienia?

Wypłata odszkodowania i zadośćuczynienia możliwa m.in. jest w przypadku, gdy:

  • osoba poszkodowana posiada polisę ubezpieczeniową, która zakłada wypłatę określonej kwoty w przypadku zaistnienia zdarzenia, którego następstwa objęte są ochroną ubezpieczeniową,
  • wypadek nastąpił z winy sprawcy bądź zaniedbania podmiotu, posiadającego polisę ubezpieczenia OC,
  • wypadek nastąpił w przypadkach określonych przepisami prawa, kiedy nie ma znaczenia, czy do wypadku doszło z czyjejś winy.

Konkretnie oznacza to, że na rekompensatę pieniężną mogą liczyć osoby:

  • które dostały uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku komunikacyjnego,
  • w wyniku wypadku bądź kolizji ich pojazd został uszkodzony,
  • popełniono w ich przypadku błąd w sztuce zawodowej, doprowadzającej do utraty zdrowia bądź strat finansowych,
  • bliscy osób, które poniosły śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego.

Jak ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie?

Aby uzyskać odszkodowanie w Gostyniu, należy w pierwszej kolejności ustalić podmiot winny zdarzeniu. W przypadku potknięcia lub poślizgnięcia się na chodniku, odpowiedzialnym za wypadek może być gmina, spółdzielnia mieszkaniowa lub inny zarządca. Kolejny krok to uzyskanie informacji o towarzystwie ubezpieczeń oraz numerze polisy ubezpieczeniowej. Zgłoszenie szkody powinno zawierać kwotę, o jaką występuje osoba poszkodowana oraz dowody poniesionych kosztów.

Warto jednak rozważyć powierzenie dochodzenia roszczeń profesjonalnemu pełnomocnikowi lub wyspecjalizowanej firmie, zawodowo zajmującej się pomocą w uzyskiwaniu odszkodowań.

Podobne artykuły