Akredytacja w POZ – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć

przez nprofit_topavanti
lekarz

Akredytacja w POZ obejmuje wiele czynności, które mają na celu wywołanie bardzo konkretnego efektu. Okazuje się, że to pojęcie dotyczy wielu placówek medycznych z określonymi standardami działania. Ma ona za zadanie zapewnić pacjentom wysoką jakość usług zdrowotnych i zachowanie bezpieczeństwa. Co to jest akredytacja? O czym warto wiedzieć? Jakie kwestie są najważniejsze? Kiedy powstał ten system? Odpowiedzi znajdziesz w tym artykule.

Akredytacja POZ – o co pytają?

Rolą akredytacji jest głównie wyszukiwanie zagadnień, jakie w sporym stopniu wpływają na świadczenia i bezpieczeństwo pacjentów. W tym wypadku działania podejmuje Ośrodek Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, jaki podlega Ministerstwu Zdrowia. Jeśli chodzi o akredytację POZ, pytania są różnorodne. Placówka musi spełnić określone standardy, aby ją uzyskać. Dotyczą one na przykład:

  • praw pacjentów,
  • ciągłości opieki nad pacjentami,
  • kontrolowania zagrożeń,
  • oceny stanu pacjentów,
  • farmakoterapii,
  • laboratoriów,
  • znieczuleń i zabiegów itp. 

 

Pamiętajmy o tym, że wymogi muszą być na dosyć wysokim, lecz także osiągalnym poziomie.

Akredytacja POZ – procedury

Akredytacja w POZ obejmuje wiele procedur, które warto poznać. Najważniejszym organem, jaki zatwierdza standardy akredytacyjne, jest w tym wypadku Minister Zdrowia. Udzielenie, jak i odmowa akredytacji powstają na bazie uchwały Rady Akredytacyjnej, którą powołuje Minister Zdrowia. Niezwykle istotne jest to, że CMJ jest podległą jednostką, która ma na celu aktualizować, opracowywać i modyfikować wszelkie standardy akredytacyjne. Do jej zadań należy też prowadzenie i koordynowanie przeglądów, jakie dotyczą akredytacji POZ.

Co ciekawe, zasady procedury są regulowane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z roku 2009. Ocena akredytacyjna obejmuje porównanie tego, czy dana placówka spełnia wzorce, jakie znajdują się w standardach. Warto podkreślić, że każdy standard akredytacyjny w POZ ma przypisaną konkretną wagę. Są to następujące wartości:

  • 0,25 – dotyczy standardów, jakie nie mają wpływu na bezpieczeństwo personelu i pacjentów,
  • 0,5 – odnosi się do standardów ważnych dla bezpieczeństwa personelu i pacjentów, które są trudne do wprowadzenia (może to mieć związek ze zmianami organizacyjnymi lub wysokimi nakładami finansowymi),
  • 1 – dotyczy standardów, jakie są ważne dla bezpieczeństwa personelu i pacjentów.

Ponadto każdy standard jest oceniany na podstawie danej skali. 1 punkt oznacza, że nie spełnia on wymogów. 3 punkty są wskazówką, że standard spełnia częściowo dane wymogi. Największa wartość to 5 punktów – w tym przypadku zostały spełnione wymagania standardu. Jeśli placówce zależy na rekomendacji Rady Akredytacyjnej, konieczne jest uzyskanie co najmniej 75% punktacji co do spełnienia wymogów.

Czym cechuje się akredytacja w POZ?

Minister Zdrowia ma możliwość przyznania akredytacji w POZ na okres trzech lat. Jest to związane z rekomendacją Rady Akredytacyjnej, gdzie podstawą jest dokumentacja z wykonanego przeglądu jednostki, którą przekazuje CMJ do Ministra Zdrowia. Pamiętajmy o tym, że za przeprowadzoną procedurę wymagana jest opłata. Może ona być równa wysokości średniego wynagrodzenia lub wynosić jego wielokrotność, co jest zależne od danej placówki. System akredytacji w POZ powstał w Stanach Zjednoczonych Ameryki w roku 1898. W dzisiejszych czasach w tamtych rejonie akredytacji zostało poddanych ponad 90% szpitali, co stanowi ogromny odsetek. W Polsce liczba placówek z akredytacja w marcu 2022 wynosiła 181.

Akredytacja POZ – co daje?

 

Początkowo w Europie programy tego typu rozwijały się na początku lat 90. XX wieku. Do roku 2007 w 15 państwach rozwinęło się aż 28 programów akredytacji. Nie zapominajmy także o akredytacji międzynarodowej, jaka jest prowadzona przez Komisję Wspólną Międzynarodową. Najprościej rzecz ujmując, taki system ma za zadanie harmonizować poziom usług zdrowotnych na terenie Europy. W naszym kraju akredytacja w POZ działa od 1998 roku. Jest ona prowadzona przez CMJ na bazie wzorów znanych instytucji akredytujących na całym świecie. 

 

Podobne artykuły