Sprawy spadkowe krok po kroku – jak wygląda cała procedura?

przez nprofit_topavanti
adwokat

W momencie śmierci osoby następuje tzw. otwarcie spadku. Termin ten ma kluczowe znaczenie w przypadku spraw spadkowych oraz ustalania ewentualnego kręgu spadkobierców. Każdy, kto dziedziczy po zmarłym, powinien w ciągu 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku złożyć jedno z trzech oświadczeń określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

Sprawa spadkowa od czego się rozpoczyna?

Spadkobierca może przyjąć spadek wprost, ze wszystkimi prawami oraz zobowiązaniami, jakie posiadał spadkodawca. Drugą możliwością jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza co oznacza, że spadkobierca odpowiada tylko do wysokości wartości masy spadkowej za dziedziczone zobowiązania. Jeśli spadkobierca nie chce dziedziczyć w żaden sposób po zmarłym, powinien złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Istnieje także możliwość niepodejmowania żadnych działań i w takim przypadku przyjmuje się, że spadkobierca dziedziczy z dobrodziejstwem inwentarza.

Oświadczenie takie można złożyć zarówno u notariusza jak i w sądzie. W tym drugim przypadku niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Postępowanie spadkowe w sądzie

Jeżeli w skład masy spadkowej po zmarłym weszły nieruchomości, a także pojazdy mechaniczne czy pieniądze na rachunkach bankowych konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego. W takim przypadku należy uzyskać potwierdzenie nabycia spadku, które można zrobić na dwa sposoby.

Jednym z nich jest złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku do sądu właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkobiercy. Wnioskodawcą w tym przypadku może być każda osoba, która jest spadkobiercą, a także każda osoba, która legitymuje się interesem prawnym w określeniu kręgu spadkobierców. Wniosek taki można złożyć po upływie 6-ciu miesięcy od otwarcia spadku, a także w sytuacji, gdy wszyscy spadkobiercy powołani do dziedziczenia złożyli swoje oświadczenia.

Sprawy spadkowe – Koszalin. Dlaczego warto udać się do notariusza?

Szybszym sposobem na określenie kto zalicza się do kręgu spadkobierców oraz kto dziedziczy po zmarłym jest udanie się do kancelarii notarialnej w celu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Sprawy spadkowe w Koszalinie są jednymi z cieszących się największym powodzeniem. W tym celu należy złożyć wszystkie wymagane prawem dokumenty m.in. akt zgonu spadkodawcy, odpisy skrócone aktów urodzenia czy małżeństwa spadkobierców, a także testament, o ile taki został sporządzony przez spadkobiercę.

W przypadku postępowania przed notariuszem nie ma możliwości działania przez pełnomocnika, w celu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. W momencie sporządzenia dokumentu staje się on skuteczny w tym samym momencie co dokonanie jego rejestracji przez notariusze w RAPD (czyli Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia).

Po ustaleniu kręgu spadkobierców, którzy dziedziczą po zmarłym, możliwym jest przeprowadzenie kolejnego postępowania polegającego na dziale spadku, bowiem spadkobiercy w tym momencie stają się współwłaścicielami np. nieruchomości wchodzącej w skład masy spadkowej. Nie ma także przeszkód, aby dokonać sprzedaży majątku nabytego po spadkobiercy oraz w dalszej kolejności dokonać podziału według części przypadającej każdej osobie, która dziedziczy po zmarłym.

Podobne artykuły