Jak transportować materiały sypkie?

przez nprofit_topavanti
kontener

Towary masowe obejmują produkty granulowane lub grudkowate, takie jak kruszony kamień, ruda, węgiel, kamienie, piasek i inne materiały budowlane. Następujące rodzaje ładunków rozróżnia się w zależności od ich masowego charakteru:

  • Ładunek masowy, który charakteryzuje się sypkością;
  • Ładunki masowe, które wymagają specjalnego sprzętu do załadunku i rozładunku.

Jak powinny być transportowane surowce sypkie?

Przede wszystkim należy je transportować w specjalnych silosach, które są przeznaczone do transportu materiałów sypkich. Ważne jest, aby ładunek umieścić w szczelnej skrzyni ładunkowej, która powinna być zabezpieczona plandekami. Dzięki temu ładunek pozostaje na swoim miejscu i nie wysypie się podczas podróży. Ładunek powinien być również przykryty plandeką, aby chronić go przed uszkodzeniami spowodowanymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak silny wiatr lub deszcz.

Transport różnych ładunków podlega szczegółowym przepisom mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa materiału, który jest przewożony do wyznaczonego miejsca. Na przykład prawodawstwo zawiera klauzule dotyczące transportu towarów masowych, ponieważ są one klasyfikowane jako szczególny bagaż.

W przypadku przewozu towarów luzem nie mogą one wystawać poza krawędzie górnych boków skrzyni ładunkowej pojazdu, aby zapobiec wysypywaniu się materiału ładunkowego z taboru na ruchliwą drogę lub na krawężnik. Górna część nadwozia, na której umieszczony jest ładunek luzem, musi być przykryta specjalną osłoną, np. plandeką. Pomaga to zapobiec utracie ładunku podczas transportu z jednego położenia geograficznego do drugiego.

Znaczne straty ładunku występują podczas załadunku, przenoszenia materiałów budowlanych na inny pojazd lub rozładunku. Z tego powodu racjonalnym rozwiązaniem jest zastosowanie specjalnych środków transportu sypkich materiałów budowlanych, takich jak kontenery samowyładowcze z otwieranym dnem. W przypadku stosowania pojemników łatwiej jest przestrzegać wyżej wymienionych zasad.

Specyfika i metody transportu materiałów sypkich

Mniej kłopotliwe i kosztowne dostawy materiałów budowlanych luzem w Moskwie uzyskuje się poprzez wyeliminowanie konieczności pakowania materiałów lub surowców. Ważne jest, aby rodzaj ładunku masowego był dostosowany zarówno do wymiarów pojazdu, na który jest on ładowany, jak i uwzględniał jego ładowność.

Zboża i pasze

Zboża są często wykorzystywane do przygotowywania różnego rodzaju potraw, dlatego ważne jest, aby były prawidłowo przechowywane i odpowiednio zabezpieczone podczas transportu. Podobnie jest w przypadku transportu pasz – pasze przeznaczone do karmienia zwierząt gospodarskich muszą być przewożone przez firmy posiadające licencję na zarobkowy przewóz towarów i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Materiały budowlane

Różnego rodzaju kruszywa wykorzystywane do budowy dróg żwirowych lub produkcji betonu i zapraw należą do najczęstszych towarów masowych przewożonych przez profesjonalne pojazdy. Ten rozdrobniony materiał wymaga odpowiedniej ochrony.

Ze względu na charakter transportu materiałów sypkich, istnieje kilka metod transportu:

  • W cysternach – najczęściej stosowane do przewozu ładunków z artykułami spożywczymi takimi jak zboże, mąka, mieszanki paszowe, gdyż spełniają wszelkie wymogi sanitarno-higieniczne.
  • W otwartym kartonie – ekonomiczny sposób transportu, który nie wymaga specjalnego opakowania. Następnie jest on po prostu wlewany do tylnej części maszyny. Należy jednak podjąć środki zapobiegające wysypywaniu się materiału budowlanego.
  • Kontenery samowyładowcze z otwieranym dnem –  towary transportowane są w specjalnym kontenerze, który minimalizuje możliwość wycieku i dlatego może być przewożony na każdym typie pojazdu.

Aby uniknąć strat, w początkowej fazie wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt: manipulatory, koparki i dźwigi. Towary masowe do celów przemysłowych lub technicznych są często dostarczane za pomocą wywrotek o ładowności 30-40 ton.

Wiele firm posiada doświadczenie w transporcie materiałów budowlanych, w tym materiałów sypkich. Firmy transportowe opracowują najbardziej odpowiednie trasy i nadzorują realizację każdego zlecenia. Specjaliści, na podstawie rodzaju ładunku i jego wagi, wybiorą najlepszy pojazd do dostarczenia go pod wskazany adres. Firmy transportowe posiadają niezbędną technologię i wiedzę, aby przewieźć ładunek na czas i bez strat.

Podobne artykuły