Prawo cywilne – czym jest?

przez nprofit_topavanti
prawnik

Prawo cywilne jest z pewnością jedną z najważniejszych gałęzi prawa obowiązujących w Polsce. To właśnie ono normuje stosunki na linii osoba fizyczna-osoba fizyczna, a także osoba fizyczna-osoba prawna. Prawo cywilne normuje stosunki w całym społeczeństwie, powinien je on więc znać każdy adwokat. Prawo cywilne (Wrocław) reguluje wiele kwestii, które są uznawane za podstawę prawa prywatnego i znajduje zastosowanie w wielu aspektach życia codziennego. Z tego właśnie powodu jego znajomość jest warunkiem koniecznym w pracy każdego adwokata.

Czym zajmuje się prawo cywilne?

Prawo cywilne reguluje wiele aspektów, które znajdują zastosowanie w codziennym życiu i pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie społeczeństwa. Jednym z najważniejszych jest prawo rzeczowe. Traktuje ono prawo własnościowe oraz prawo posiadania. W tej gałęzi zostały więc zawarte wszelkie aspekty związane z nieruchomościami oraz ruchomościami.

Ponadto prawo cywilne reguluje wszelkie aspekty związane z prawem zobowiązań. Adwokat zajmujący się tym zagadnieniem z pewnością pomoże we wszelkich kwestiach z zakresu wymiany dóbr i świadczenia usług. Prawo cywilne porusza również kwestie dotyczące spadków. W czym może więc pomóc adwokat? Prawo cywilne reguluje kwestie dotyczące spadków na skutek śmierci osoby fizycznej, a także tryb powoływania do dziedziczenia oraz wszelkie skutki z tym związane. Adwokat pomoże również w kwestiach dotyczących zrzeczenia się spadku oraz prawa dochodzenia spadku.

Prawo rodzinne i pozostałe gałęzie

Prawo rodzinne to dziedzina prawa, która zajmuje się regulowaniem spraw związanych z rodziną i jej członkami. Prawo rodzinne dotyczy m.in. małżeństwa, rozwodów, opieki nad dziećmi, dziedziczenia, a także innych kwestii związanych z relacjami między członkami rodziny. Prawo rodzinne jest istotne dla każdego, ponieważ dotyczy ono każdej osoby w rodzinie i jest istotnym elementem zapewniającym ochronę prawną dla każdego członka rodziny. Jest to bardzo trudna gałąź prawa, ponieważ dotyczy problemów często na podłożu emocjonalnym. Ważne jest więc, aby adwokat, który zajmuje się tymi kwestiami, potrafił podejść do sprawy w odpowiedni sposób.

Zasady prawa cywilnego

Prawo cywilne, jak każda gałąź prawa, opiera się na podstawowych zasadach, które musi znać każdy adwokat. Prawo cywilne (Wrocław) opiera się na zasadzie nieretroakcji. Oznacza ona, że żaden przepis prawa nie ma mocy wstecznej. Kolejną zasadą jest zakaz nadużycia prawa. Oznacza ona, że podmiot nie może używać prawa na swoją korzyść, jeżeli powodowałoby to krzywdę drugiej strony.

Równie ważną zasadą jest tzw. dobra i zła wiara. Oznacza ona, że prawa cywilnego nie można używać w złej wierze i nie powinna ona wyrządzić krzywdy drugiej stronie. Ostatnią zasadą stosowaną w zakresie prawa cywilnego jest ciężar dowodu. Oznacza ona, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Jak widać, prawo cywilne jest bardzo skomplikowane, jednak pomoc doświadczonego adwokata z pewnością pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości.

Podobne artykuły