Co należy zrobić, żeby uzyskać alimenty?

przez nprofit_topavanti
pieniądze

Rozstanie dwojga dorosłych osób nie oznacza tego, że powinni oni tracić kontakt ze swoimi dziećmi. Dorośli nigdy nie powinni zapominać o tym, że ich relacje nie mogą rzutować na to, co dziać się będzie między nimi a potomkami. Druga sprawa, rodzic, który zmienił miejsce zamieszkania, nie powinien zapomnieć o tym, że w równej mierze powinien zadbać o to, aby łożyć na swoje dziecko/dzieci.

Alimenty do zasądzenia

Mówiąc fachowo, jedna ze stron będzie musiała płacić alimenty. Najlepiej dobrowolnie, ale niestety rzadko kiedy dochodzi do takich sytuacji. Dlatego też konieczne jest zasądzenie takich alimentów. Nawet jeżeli któryś z rodziców godzi się na to, aby dobrowolnie je płacić, lepiej pozyskać na to potwierdzenie z sądu. Jak uzyskać alimenty we Wrocławiu? Jakie kroki należy poczynić?

Ugoda w sądzie

Dobrze, jeżeli obydwie strony będą w stanie porozumieć się w tej kwestii, dzięki czemu w sposób bezproblemowy będzie mogło dojść do zasądzenia alimentów. W ten sposób uniknąć można rozprawy sądowej. Matka i ojciec spotkają się w sali sądowej po to, aby zawrzeć ugodę. Całe spotkanie będzie tylko formalnym podsumowaniem, aby mieć dokument potwierdzający obowiązek uiszczania danej sumy każdego miesiąca. Dobrze, jeżeli prawnik pomoże sporządzić taki dokument, gdzie zawrze on m.in. informacje o tym, że obydwie strony dogadały się w tej kwestii. Ustala się także wysokość alimentów, jak również konkretną datę, do kiedy będą one płacone. Można być pewnym tego, że takie sprawy odbywają się bardzo szybko. W przypadku ugody na wyznaczenie terminu nie trzeba będzie długo czekać. Co innego, jeżeli ma się do czynienia z sytuacją, kiedy rodzice nie są w stanie porozumieć się w tym aspekcie.

Rozprawa o alimenty

Jeżeli rodzice nie mogą porozumieć się w tej kwestii, to powinni o alimenty we Wrocławiu powalczyć z pomocą prawnika. Należy udać się do takiej osoby, która nie dość, że pomoże sporządzić pismo procesowe, to jeszcze będzie reprezentować daną osobę na sali sądowej. Prawdopodobnie może nie skończyć się na jednej rozprawie.

Składając pismo procesowe, należy uświadomić sobie, że trzeba będzie wyszczególnić wydatki, jakie na ogół ponosi się na dziecko. Mowa tutaj m.in. o podstawowych potrzebach żywieniowych, ubraniach dla dziecka czy ewentualnych lekach. Nie można też pomijać zajęć dodatkowych, na jakie dziecko uczęszcza. Jak najbardziej, pomimo rozstania rodziców, dziecko ma prawo do tego, aby z takich rzeczy właśnie korzystać. Warto pomyśleć o tym, aby zawczasu gromadzić faktury.

Pod uwagę należy wziąć również sytuację materialną drugiego rodzica. Tym bardziej że najczęściej musi on wynajmować mieszkanie, co też będzie dla tej osoby obciążeniem finansowym. Takie kwestie również są uwzględniane przez sąd. Nie oznacza to, że trzeba godzić się na najmniejszą sumę alimentów, ale należy do tej kwestii podejść w miarę rozsądnie. Aby być pewnym tego, że uda się uzyskać taką kwotę, która będzie możliwa do płacenia przez drugą stronę. Ze wsparciem dobrego prawnika z pewnością będzie można wywalczyć odpowiednią kwotę alimentów.

Podobne artykuły